Author

Įgyvendindami projektus, susijusius su duomenų saugyklomis ir atskaitomybe (Operational Data Store, Reporting Data Marts, DataWarehouse ir kt.), laikėmės visų kūrimo taisyklių, tačiau apimdavo jausmas, kad sprendimams trūksta paprastumo, lengvumo ir netgi elegancijos ne tik realizacijoje, bet ir eksploatacijoje.
Todėl sukūrėme informacijos saugykloms skirtą programinę platformą (framework), kuri leidžia saugoti ne tik diskrečiąją informaciją (pvz., grafinis atvaizdavimas), bet ir apibendrintą (agreguotą) informaciją, palaikant visas reikalingas savybes – dimensijų atitikimą palaikant jų versijas, faktų skaidymą bei prezentacinio sluoksnio replikaciją ir kt.
Mums pavyko sukurti lengvai valdomą, universalų sprendimą, kuris nereikalauja brangių licencijų reliacinėms duomenų bazių valdymo sistemoms (RDBMS)!

Idėjos autorius
8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
METAI - KŪRĖJŲ PATIRTIS
8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
+
WEB-SERVISŲ
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
+
DIMENSIJŲ
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
+
URL NUORODŲ

Turite klausimų:

 • Kas Jūsų potencialūs klientai?
 • Kodėl Klientai nenori pratęsti sutarčių?
 • Kokie produktai turi didesnę paklausą? Tarp kokių Klientų?
 • Kaip keičiasi pajamos priklausomai nuo metų laiko?
 • Ar verta kurti naują produktą, skirtą tam tikrai Klientų grupei? Koks bus rezultatas?

Universali Duomenų Saugykla leidžia atsakyti į tokius klausimus bei rasti sprendimą kitoms sudėtingoms užduotims:

 • vieningos įmonės duomenų saugojimo informacinės sistemos kūrimas
 • svarbios informacijos, gaunamos iš įvairių šaltinių, kontrolė
 • analitinės bei privalomosios atskaitomybės formavimas
 • parengtų ataskaitinių dokumentų saugojimas bylomis arba fragmentais

Susisiekite su mumis telefonu +370 619 10150 arba parašykite žinutę sale@itrespublica.eu užsakykite produkto demonstracinę versiją.

Produkto privalumai

 • universalumas
 • patikimumas
 • patyrę ir kompetentingi kūrėjai
 • lengva naudotis
 • didelis paieškos greitis
 • prieigos teisių apribojimas vartotojams
 • neribotas informacijos kiekis
 • istorijos saugojimas
 • analitinių funkcijų skaičiaus išplėtimas
 • ataskaitų formavimo galimybių tobulinimas
 • prieiga prie informacijos realiu laiku
 • pargininės operacinės sistemos apkrovos mažinimas
 • valdymas, naudojant WEB servisus
 • debesų technologija Cloud Computing

Produkto galimybės

 • įkelti
  • bylas
  • internetines nuorodas (URL)
  • laisvo teksto fragmentus
  • eilių masyvus (eilės gali būti laisvo ilgio)
  • reikšmių rinkinį — metrikos skirtos konkrečiam įvykiui arba faktui
  • visus aukščiau išvardintus duomenis bet kokia kombinacija
 • saugoti didelius informacijos kiekius
 • formuoti analitinę ir privalomąją atskaitomybę
 • saugoti parengtus ataskaitinius dokumentus bylomis arba fragmentais
 • įkelti pavienius parametrus arba duomenų masyvus iš įvairių šaltinių
 • naudoti kaip specializuotų verslo sričių duomenų saugyklas
 • užtikrinti įgaliotą prieigą prie archyvo informacijos realiuoju laiku
 • valdymui naudoti Web servisus
 • įtraukti į ESB infrastruktūrą
 • patalpinti ne tik parengtoje techninėje įrangoje, bet ir debesyje Cloud Computing
 • naudoti adaptuotas Business Intelligence priemones ataskaitų formavimo tikslams
 • susieti saugomą informaciją su dimensijomis ir hierarchijomis, tuo pačiu metu pateikiant ją skirtinguose lygiuose: analitiniame, technologiniame ir techniniame

Produkto charakteristikos

Įgyvendinimo principai

 • DataWarehouse Bus Architecture
 • Conformed dimensions panaudojimas skirtingiems verslo procesams
 • Data Warehouse Bus Matrix yra palaikoma automatiškai

Saugomos informacijos vienetas

 • yra nustatomas pagal unikalių identifikatorių (globali reikšmė)
 • turi nuorodą į informacijos tipo deskriptorių ir nuorodas į dimensijas
 • informacijos tipo deskriptorius nusako tipo ypatumus – unikalumo, versijų taisyklės, reikalingos dimensijos, duomenų rinkinį ir t.t.

Informacijos įkelimas

 • per stage tiesioginiu būdu
 • per stage atskiromis dalimis (parted): iš pradžios į laikinąją atmintį, vėliau į archyvą
 • įkėlimo proceso registravimas (logging)

Įkėlimo metodas

 • sinchroninis
 • asinchroninis

Informacijos pateikimas

 • vykdomas pagal iš anksto deskriptoriaus, saugyklos ir archyvo atžvilgiu nustatytą politiką
 • dimensijos sukuriamos automatiškai arba iš anksto nustatomos
 • palaikoma Slowly changing dimension techniques
 • informacija gali būti šifruojama (encryption), suspaudžiama (compression) ir optimizuota tik vienos kopijos saugojimui (deduplication)

Informacijos ištraukimas ir publikavimas

 • išeinantis Stage – yra tarpinis prieš tolesnį perdavimą vartotojui; naudojamas, kaip „protingas“ procesoriaus priešatmintis (cache) su kontroliuojamu aktualumu
 • informacijos paieška ir pateikimas gali būti atliekami kartu arba atskirai
 • prieiga prie archyvų organizuota per WEB servisus, API arba tiesiogiai prie objektų
 • informacijos pateikimas yra registruojamas (logging)

Vladymas

 • API
 • WEB Service

Saugumas

 • duomenų auditas – duomenų ir nustatymų sukūrimo ir pakeitimų žymė (time stamp), kritinės informacijos registravimas (logging)
 • palaikomi skirtingi vartotojų autentifikavimo modeliai, įskaitant LDAP